De werkgroepen    
Zonder de inzet van de werkgroepen kunnen we dit project niet verwezenlijken. 
Elke werkgroep heeft als doel om binnen zijn actieterrein de nodige taken te realiseren.
Heb je zin om één van onze groepen te versterken? Kies dan degene die je interesseert en verstuur het formulier.

Keuze
    De werkgroep Lokaal heeft als doel een winkelruimte te vinden en die in orde te brengen.
    De werkgroep Juridisch verzekert dat de coöperatie wettelijk en juridisch conform is.
    De werkgroep Producenten legt contacten met en selecteert de producenten, en beheert de stock.
    De werkgroep Communicatie zorgt voor de interne en externe communicatie, zowel op papier als digitaal.
    De werkgroep Mobilisatie staat in voor het aantrekken van nieuwe coöperanten.
    De werkgroep Admin-Fin zorgt voor een goed financieel beleid en stelt de beheersinstrumenten ter beschikking.
    De werkgroep Bestuur heeft als missie het gezamenlijke beheer van wAnderCoop in goede banen te leiden.