Les groupes de travail    
    Introductie  
Zonder de inzet van de werkgroepen kunnen we dit project niet verwezenlijken.
Elke werkgroep heeft als doel om binnen zijn actieterrein de nodige taken te realiseren.
De werkgroep Lokaal heeft als doel de winkelinrichting te verbeteren.
De werkgroep Juridisch verzekert dat de coöperatie wettelijk en juridisch conform is.
De werkgroep Aankopen legt contacten met en selecteert de producenten, en beheert de stock.
De werkgroep Communicatie zorgt voor de interne en externe communicatie, zowel op papier als digitaal.
De werkgroep Admin-Fin zorgt voor een goed financieel beleid en stelt de beheersinstrumenten ter beschikking.
De werkgroep Shifts zorgt voor de organisatie van winkel- en administratieve shifts.
De werkgroep Bestuur heeft als missie het gezamenlijke beheer van wAnderCoop in goede banen te leiden.
Occasionnellement, des groupes de travail temporaires sont mis en place pour pour trouver des solutions à des problémes ponctuels ou à améliorer le fonctionnement de la coopérative.
    Mee willen doen ?  
Vul dit formulier in met uw werkgroep(en) keuze Formulier
"Les groupes de travail sont addictifs, mais bons pour la santé..."